TRJ OÜ

Teenused

Raamatupidamine
 • pakume raamatupidamisteenust kindla kuutasuga ning vastavalt teostatud töömahule lähtudes klendi soovidest ja vajadustest.
 • algdokumentide kontroll ja vajalikesse andmikesse kandmine
 • ostu- ja müügireskontrad
 • põhivahendite arvestus
 • sularaha arvestus (kassa sisse- ja väljamineku orderid)
 • arveldused aruandvate isikutega
 • käibemaksuarvestus
 • igakuiste maksudeklaratsoonide koostamine ja esitamine Maksuametile
 • koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid
 • põhivahendite arvestus
 • laoarvestus
 • statistikaaruannete koostamine ja esitamine
 • bilanss
 • kasumiaruanne
 • majandusaasta aruanne
 • eelmiste perioodide raamatupidamise korrastamine
 • muud aruanded
​​​

Maksunõustamine
 • käibemaksuga seotud küsimused
 • erisoodustuse ja kompensatsioonide küsimused (töölähetused, päevarahad, reisikulud)